Opłatę startową należy przekazać na konto :

K.S. Kołownik
02 8661 0009 2001 0009 4285 0001 podając w tytule płatności - Bieg do Emaus , imię i nazwisko startującego.
 
- opłata A wysokości 35,00 zł zaksięgowana do dnia 27.03.2020.
- opłata B wysokości 50,00 zł zaksięgowana do dnia 06.04.2020.
- z wpisowego zwolnieni są uczestnicy powyżej 70 roku życia pod warunkiem zgłoszenia w terminie A