Więcej informacji od organizatorów znajduje się tutaj.